DESET STVARI KOJE VODE ALLAHOVOJ LJUBAVI !

Go down

DESET STVARI KOJE VODE ALLAHOVOJ LJUBAVI ! Empty DESET STVARI KOJE VODE ALLAHOVOJ LJUBAVI !

Komentar by Vlasencanka_20 on Tue Feb 19, 2008 2:15 am

Ucenje Kur'ana s razmisljanjem i razumijevanjem negovih znacenja,sta se njima zeli reci ,poput knjige koju covijek nauci napamet i tumaci je kako bi shvatio sta je njen autor njo htio reci

Druga stvar

Priblizavanje Allahu nafilama(dobrovoljnim ibadetom) nakon farzova jer to covijeka dovodi na stepen da bude voljen(od Allaha) nakon ljubavi(prema Allahu od covijela)

Treca stvar

Stalni zikr u svakoj situaciji,jezikom,srcem,djelima i primejerom ima udjela u ljubavi(od Allaha) u onolikoj mjeri u kolikoj(covijek)cini taj zikr

Cetvrta stvar

Davanje prednosti onome sto On voli nad onim sto ti volis kada se pobude strasti i uspinjanje ka Njegovoj ljubavi,makar to uspijanje bilo tesko

Peta stvar

Upoznavanje srca s Njegovim imenima i svojstvima,razmisljanje o njima i njihovo spoznavanje,uzivanje u vrtovima te spoznaje jer onaj ko je spoznao Allah putem Njegovih imena i svojstva taj Ga je bez ikakve sumnje zavolio

Sesta stvar

Posmatranje Njegovog dobrocinstva i skrivenih i vidljivih blagodati jer to vodi ka ljubavi prema Njemu

Sedma stvar

A ona je jedna od najinteresovanijih: da srce u potpunosti bude ganuto pred Uzvisenim Allahom(to se nemoze opisati)

Osma stvar

Osamljivanje s Njim u vremenu kada se On spusta(na zemaljsko nebo)kako bi Ga dozivao ucio Njegove rijeci i srcem stajao pred Njim uz postivanje roba prema svome Gospodaru a zatim zavrsiti sve to trazenjem opsosta i kajanjem

Deveta stvar

Druzenje s onima koji iskreno vole Allaha ubiranje najboljih plofdova njihovog govora,kao sto se biraju najbolji plodovi i da ne govoris osim kada govor bude korisniji znas da ce ti poboljsati tvoje stanje i koristiti drugome

Deseta stvar

Udaljivanje od svega onoga sto se isprijecava izmedju covjekovog srca i Allaha a.dz


...............................................................................................................................

Vjerovanje u Allaha s.v.t.,

Vjerovanje u Allaha, dzelle sanuhu, znaci cvrsto ubjedjenje da je Allah, s.v.t, Gospodar, Vladar i Stvoritelj svega sto postoji. On Jedini zasluzuje da Mu se robuje i da se svi ibadeti ( namaz, post, zekat, dova, nada, strah, poslusnost i poniznost ) jedino Njemu posvecuje. On je opisan svojstvima savrsenstva i lisen je svih nedostataka.

Iz definicije se vidi obozavanje jednog jedinog Allaha. Zbog toga je On stvorio dzinne i ljude. " A dzinne i ljude Sam stvorio samo zato da Mi robuju..." ( Ez-zerijat, 56. Kur´an casni )

Allah je slao ljudima poslanike da bi ih pozivali u priznavanje Allahove neprikosnovene jednoce.

- Poslanici su svoje misije ljudima uvijek zapocinjali sa pozivanjem u vjeru Allahove jednoce. Uzviseni kaze u prijevodu znacenja na bosanski: " Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: ´Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte.`" ( El-Enbija´, 25. Casni Kur´an )

- Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ucio je svoje drugove da poziv u islam zapocinje tevhidom ( jednocom Bozijom ). Tako je Muazu prilikom odlaska u Jemen rekao: " Neka prvo cemu ces ih pozivati bude svjedocenje da nema drugog boga osim Allaha". Muslim.

- Nevjernici iz Mekke su Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, nudili bogatstvo, zenidbu po njegovom izboru i druge vrste ovosvjetskih uzitaka u zamjenu za napustanje poziva u tevhid i nenapadanje njihovih navodno bogova.

- Zadatak svakom muslimanu je da u svom drustvu uspostavi tevhid, da poziva njemu, jer on ujedinjava vjernike.

Brojne su koristi vjerovanja u tevhid, a najvaznije su, svakako, sreca na dunjaluku i uspjeh na ahiretu. Tevhid je uzrok iskupljenju od grijeha. Njime se covjek oslobadja robovanja i potcinjenosti nekom drugom bicu mimo Allaha. Tevhidom covjek postaje neovisan. On je izvor ljudske sigurnosti, jer puni ljudsko srce neogranicenom mirnocom, tako da se mu´min nikoga drugog ne boji osim Allaha. Tevhid je izvor dusevne snage koja se pretvara u nadu, koja se, opet, ispoljava totalnim povjerenjem i oslanjanjem na Uzvisenog Stvoritelja.

Tevhid se djeli na tri vrste, i to:

1. Tevhid-rububijeh,

2. Tevhidu-l-uluhijjeh,

3. Tevhidu-l-esmai ves-sifati.


.................................................................................................................................

TO JE ALLAH, PA KAKO DA GA NE VOLIŠ

Najcudnija stvar jeste da Ga upoznaš, a zatim da Ga ne zavoliš; da cuješ Njegovog glasanika kako te poziva, a zatim odložiš svoj odziv; da znaš kako je vrijedna i unosna trgovina s Njime, potom trguješ sa nekim drugim!; da znaš velicinu Njegove srdžbe, a nakon toga Mu se suprostavljaš!; da poznaješ gorcinu usamljenosti u griješenju prema Njemu, a zatim ne težiš za lijepim ugoðajem i osjecajem prijatnosti u pokoravanju Njemu; da osjetiš tjeskobu i potištenost srca kad ne slušaš Njegove rijeci ili o Njemu, a potom ne cezneš za osjecajem širokogrudnosti i smiraja slaveci Ga i dozivajuci; da iskusiš gorcinu i teret vezivanja srca za nekoga drugog pored Njega, a onda ne bježiš od toga ka blagosti i ushicenju prilikom prepuštanja i okretanja k Njemu.

A najcudnije od svega toga jeste spoznaja da ti On treba, da o Njemu ovisiš, a ti, i pored toga, od Njega se okreceš i hrliš za onim što te od Njega udaljava .*“

(...)* Vrati se Allahu Uzvišenom, i neka On bude u tvom oku, u tvom sluhu, u tvom srcu i na jeziku tvome. Nikada nemoj ova cetiri sluha odvojiti od Njega, Uzvišenog, jer se iz zablude niko nije vratio, Njegovom dozvolom i pomoci, osim pomocu ova cetiri sluha, niti je neko zastranio i zalutao osim udaljavanjem ovih cula od Allaha Svevišnjega. Onaj koga Allah Milostivi uputi on sluša, vidi, govori, krece se i rukama uzima uz pomoc svoga Gospodara. Medjutim, onaj koji je u zabludi; sluša, vidi, govori i radi po svom nahodjenju i sljedeci svoje strasti. *“ ...


„Allah Svemilosni popravlja ljude loše cudi, poziva srca odmetnika, oprašta grješnicima, upuæuje zalutale, izbavlja propale, poducava neznalice, rasvjetljava razum izbezumljenima, podjeca nehajnike i pruža utocište bjeguncima! A kada kažnjava, Njegova kazna slijedi tek onda kada rob pokaže svoje jasno odmetanje opiranje. On nece spustiti kaznu prije nego što pozove roba da Mu se vrati i dokaže mu Svoje pravo na njegovu pokornost (...)*“

*Ibn Qajjim El-Dževzijj - RIZNICA IMANA

................................................................................................................................

Ljubav prema Allahu, dž.š.


Niko na ovom svijetu ne može živjeti bez ljubavi. Život bez ljubavi je prazan i on nema nikakve vrijednosti i smisla. Srce koje nije ispunjeno ljubavlju je grubo i kameno, a tijelo koje nije oživljeno ljubavlju je mrtvo. Svi ljudi i svaki pojedinac trebaju živjeti u ljubavi. Zato èovjek koji je izgubio osjeæaj ljubavi obièno biva kao mrtvo tijelo ili biæe u kome nema života. U takvom stanju zadese ga raznorazni problemi i oèaj, jer je on izgubio smisao ljubavi u životu.
Kada god se ljubav poveæa, poveæa se i vrijednost i puls života. Znaèenje ovoga jeste da se u takvim situacijama ljubavne plime povaæa aktivnost i produktivnost ljudskog života i on, kao takav, postaje vrijedniji.
-Šta mi volimo i šta, inaèe, vole ljudi?
Ljudi vole imetak! A imetak prolazi, nestaje – mi umiremo i on biva razdijeljen nakon naše smrti.
Ljudi vole ugled i vlast. Ali i ona isto tako nestaje i mijenja se.
Ljudi vole žene i žene vole muškarce. Ova strast nestaje i prolazi ili, u sluèajevima kada je u suprotnosti sa Allahovim zakonima, završava se nesretno i pogubno. Nekada ta ljubav biva površna i nestane je. Nekada se završava smræu jednog od zaljubljenih ili biva uništena zbog nevjerstva jednog od njih. Sve ove veze vode u prolaznost i nestanak. Zbog toga je nužno žudjeti i žuriti ka onoj ljubavi koja vjeèno traje – ka ljubavi koja poveæava tvoju snagu; kad ljubavi za koju se ne bojiš da æe okada biti okonèana grubošæu, odbacivanja, prevarama ili nestankom; ka ljubavi koja je neprolazna...
- Da li mi iskreno volimo Allaha? Da li je naša ljubav prema Allahu naša obaveza ili je to samo nešto što je lijepo da mi èinimo? Voliš li više svoju djecu od Allaha? Voliš li više svoju suprugu od Allaha?
Razgovor o ljubavi je dozvoljen. Šta je sa onim èovjekom koji više voli grijeh od Allah!? Šta mislite o onome ko se veže za neku djevojku,voli je ona njega voli?Ali gdje je ovdje ljubav prema Allahu? Šta mislite o onome ko èini velike grijehe? Šta mislite o onome koji konzumira narkotike?
Puno je ovakvih sluèajeva! Ali hajde da govorimo o dozvoljenim stvarima. Onom èovjeku koji voli imetak (imetak koji mu je halal) više od Allaha – šta æemo njemu kazati?
Uzvišeni Allah kaže:
Reci: „Ako su vam oèevi vaši, i sinovi vaši, i braæa vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovaèka roba za koju strahujete da proðe neæe imati i kuæe vaše u kojima se prijatno osjeæate – miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na njegovom putu, onda prièekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neæe ukazati na pravi put.“ (Et-Tevba, 24)
Allah u ovom ajetu navodi osam stvari koje èovjek voli na dunjaluku. Svih tih osam stvari su na jednoj strani (zamislimo ih na jednom tasu vage), dok se na drugom nalazi ljubav prema Uzvišenom Allahu. Ako ovih osam stvari nadmaše i pretegnu nad ljubavlju prema Allahu, to znaèi da je èovjek na pogrešnom putu:
A Allah grješnicima neæe ukazati na pravi put. (Et’Tevba, 24)
Grješnik je svaki onaj koji nku od nabrojanih stvari voli više od Allaha, iako je ljubav prema svim ovim stvarima dozvoljena. U vezi nabrojanih stvari, Allah nam je izdao neka nareðenja:
-naredio nam je da prema roditeljima budemo poslušni;
-naredio nam je da našu djecu odgajamo po principima Kur’ana – i Poslanik, s.a.v.s., nam je, takoðer, to naredio;
-naredio nam je da se prema braæi našoj lijepo ophodimo i da se o rodbini brinemo.
Poslanik, s.a.v.s., nam je oporuèio da je: „Najbolji od vas onaj ko se najbolje ophodi prema svojoj ženi!“ (Tirmizi, Daremi i Ibn Hibban od Aiše, r.a.)
Imetak koji ste stekli, vaša trgovina i kuæe i stanovi u kojima se prijatno osjeæate – sve ove stvari su u islamu dozvoljene i islam ih nareðuje i oporuèuje. Navedeni ajet ne poziva na ostavljanje svega ovoga. Nego, ovaj je ajet radi poreðenja. Allah nam nije naredio da Ga volimo i da na tim rijeèima ostanemo, veæ traži od nas, ako želimo da iskrenost odvojimo od laži, da promotrimo ove stvari – jednu po jednu i vidimo jesu li nam one draže ili Allah!
Reci: „Ako su vam oèevi vaši, i sinovi vaši, ibraæa vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovaèka roba za koju strahujete da proðe neæe imati i kuæe vaše u kojima se prijatno osjeæate...“ (Et-Tevba, 24)
O ti koji radiš danonoæno i ne obavljaš namaze u njihovom vremenu, koji odlažeš namaz do kraja njegovog vremena, klanjaš podne dva minuta prije ikindije, ikindiju dva minuta prije akšama, procjeni šta više voliš – to ili pokornost Allahu? Kome si pokoran? Èije rijeèi slušaš? Sa kime (ili èime) si zadovoljan?
Spoznaja Allaha i ljubav prema Njemu su postali stroga obaveza svakom muslimanu. Obaveza svakog muslimana je da spozna Allaha. On je stvorio ljude da spoznaju i vole Njega. Da li je logièno da se zanimaš sporednim stvarima a ostavljaš temelj?! Ljubav prema supruzi, djeci, imetku, rodbini... – to je svojstvo koje ti je Allah dao i sjeme ljubavi u tvom srcu posadio. kazao ti je da je temelj da voliš Allaha i da trebaš paziti da ne daš prioritet svim ovim stvarima iznad Njega.
Gdje smo mi sada u donosu na ove rijeèi?!
Neki ljudi više vole imetak od Allaha! Zbog toga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Proklet je rob dirhema! (Buhari od Ebu Hurejra, r.a.)
Poslanik, s.a.v.s., ga je nazvao robom dirhema! Neki ljudi više vole žene od Allaha.
Uzvišeni Allah kaže:
Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha. (El-Bekara, 165)
Uzvišeni Allah u ovom ajetu kazuje da posotje osobe kojemogu biti i muslimani a:
... koji su mjesto Allaha kumire prihvatili!
Oni koji su Allahu pripisali ortake, ali to nisu ortaci u uvjerenju, robovanju, niti stvaranju. Oni ne govore: „Ja obožavam toga i toga pored Allaha“, niti: „Taj i taj je stvorio sve“. Ovdje se ne radi o širku u stvaranju, robovanju i uvjerenju... Ovdje se radi o širku u ljubavi.
Uèenjaci su raspravljali o znaèenju rijeèi: Vole ih kao što se Allah voli. Pa je nastala polemika da li je znaèenjeovih rijeèi: Vole ih kao što vjernici vole Allaha, ili se ovdje misli da muslimani, pored toga što vole Allaha, isto tako vole i njih..
Prvo mišljenje je da oni uopšte ne vole Allaha, veæ ove kumire vole kao što muslimani vole Allaha Uzvišenog.
Drugo mišljenje je da oni, ipak, vole Allaha, ali istom takvom ljubavlju oni vole i kipove.
Veæina uèenjaka smatra da se pod ovim podrazumijeva drugo mišljenje: oni vole Allaha, ali isto tako vole i kumire koje su pored Allaha uzeli. Neki od ljudi govore: „Moj gospodar i moja porodica...“, takav èovjek klanja svih pet namaza, ali imetak zaraðuje na nedozvoljen naèin, kako bi njegova porodica uživala. On je, na taj naèin, Allahu pripisao druga. Ovo pripisivanje druga nije u robovanju, veæ u ljubavi. Takav èovjek je izjednaèio ljubav prema Allahu i ljubav prema porodici. On je zbog toga uzeo haram imetak, sa kojim Allah nije zadovoljan, da bi njegova porodica imala više. Ovo je širk koji ovaj ajet zabranjuje.
Nemojte misliti da ja želim kazati da svaki onaj koji jednom postupi ovako upada u ovu vrstu širka. Ovaj govor se ne odnosi na one koji sporadièno pogriješe, svaki èovjek nekada pogriješi. Ovdje se misli na one koji cio svoj život tako postupaju.
Osnova u svemu ovome jeste da svoje vrijeme koje je predviðeno za namaz ne zauzmeš dunjaluèkim obavezama i zaduženjima.

Iz knjige Lijecenje srca, Amr Halid
Vlasencanka_20
Vlasencanka_20
Admin
Admin

Broj komentara : 297
Join date : 2008-02-18
Age : 31
Mjesto : Kanada

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

DESET STVARI KOJE VODE ALLAHOVOJ LJUBAVI ! Empty Re: DESET STVARI KOJE VODE ALLAHOVOJ LJUBAVI !

Komentar by masic on Thu Feb 21, 2008 7:12 pm

u ime allaha milostivog samilosnog
da nepisem vise sad zasad drugi put ce biti vise
masic
masic
Clan
Clan

Broj komentara : 225
Join date : 2008-02-19
Age : 32
Mjesto : france bosna kladanj

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu